Neurologopedia

W Poradni Neurologopedycznej, w Specjalistycznym Centrum Medycznym Zdrowa Rodzina zapewniamy kompleksową diagnozę i terapię w zakresie wczesnej interwencji neuro-rozwojowej, a także szeroko pojętej terapii logopedycznej.

Neurologopedia

Szczególną opieką obejmujemy:

 • dzieci przedwcześnie urodzone z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego,
 • dzieci z urazami okołoporodowymi,
 • dzieci z dysfunkcjami napięcia mięśniowego,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, nieprawidłowa wymowa.

Oferujemy również pomoc dla dzieci z problemami w karmieniu, w szczególności:

 • ze ssaniem piersi,
 • dziecko krztusi się podczas jedzenia,
 • niedomykanie ust,
 • nadmierne ślinienie,
 • problemy z gryzieniem i żuciem.

Na czym polega terapia metodą Padovan?

Głównym celem terapii jest utorowanie u pacjentów podstawowych, prawidłowych wzorów ruchowych, które wspomagają prawidłowy rozwój mózgu. Efekty we wspomaganiu terapii zaburzeń mowy, zaburzeń artykulacyjnych, zaburzeń rozumienia mowy, zostały udokumentowane badaniami naukowymi. W terapii zastosowane są ćwiczenia, które pozwalają powtórzyć fazy rozwojowe człowieka krok po kroku, począwszy od okresu płodowego.

Metoda Padovan może być stosowana w przypadku pacjentów w każdym wieku, w następujących zaburzeniach:

 • zaburzenia mowy (fonetyczne, fonologiczne, afazje, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenie płynności mowy),
 • zaburzenia uczenia się: zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia pisania i czytania, dyskalkulia, zaburzenia grafomotoryczne,
 • zaburzenia sensomotoryczne (porażenie mózgowe, zaburzenia koordynacji ruchowej, dyspraksje, udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy),
 • zaburzenia neuromotoryczne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, demencje),
 • zaburzenia neuropsychiatryczne (autyzm, nadaktywność, chroniczna depresja endogenna),
 • u pacjentów z oddziału intensywnej terapii (dysfagie, śpiączka oraz stan minimalnej świadomości).

Jest to metoda powszechnie stosowana w wielu krajach świata, w tym bardzo popularna w Europie Zachodniej, z bardzo dobrymi rezultatami. W Polsce, ze względu na małą ilość certyfikowanych specjalistów i małą dostępność, jeszcze stosunkowo mało znana i rozpowszechniona.

Wybrane konsultacje i zabiegi

Sprawdź również: