Terapia EEG – biofeedback

Metoda bezinwazyjna, bezpieczna, bez niepożądanych skutków ubocznych.
Osoba trenująca uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgu, wzmocnić pożądane, a hamować niepożądane fale mózgowe – wzmocnić fale o częstotliwościach sprzyjających koncentracji, relaksowi, a wyciszać te odpowiedzialne np.: za stres.

Terapia EEG – biofeedback

Zastosowanie treningu EEG biofeedback

  • przy zaburzeniach uwagi i koncentracji, tremie, napięciu wewnętrznym, niskiej samoocenie;
  • przy nadpobudliwości ruchowej, szczególnie zespoły ADHD, ADD;
  • przy problemach szkolnych – gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia;
  • przy migrenach, zaburzeniach snu, zespole chronicznego zmęczenia;
  • przy stanach lękowych, depresji, agresji, apatii:
  • przy terapii uzależnień;
  • w chorobach neurologicznych i psychicznych.

Skorzystaj z treningu EFG Biofeedback

  • W celu poprawy szybkiego zapamiętywania;
  • W celu przygotowania do uzyskiwania lepszych wyników sportowych;
  • Jeżeli praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji.

Terapia metodą Biofeedback pomoże w uzyskaniu lepszych wyników w szkole, pracy, sporcie i pracy twórczej oraz poprawią Twoje zdrowie i samopoczucie.

EEG Biofeedback to trening umysłu oparty na odczycie fal EEG, który zwiększa koncentrację, odporność na stres i usprawnia pamięć.

Sprawdź cennik